FAQ

FAQ

UT-kort

Vår student hade från USA ansökt och beviljats uppehållstillstånd från Migrationsverket. I beskedet om att uppehållstillstånd beviljats fanns en länk om att boka tid för lämnande av biometriska uppgifter (foto och fingeravtryck) för att få uppehållstillståndskort (UT-kort). Vi hade därför redan innan vår student kom till Sverige bokat tid hos Migrationsverket för detta redan första dagen hon var i Sverige. Migrationsverket skickade sedan UT-kortet inom några veckor.

Bankkonto

När studenten fått sitt samordningsnummer, ansökte hon om att öppna ett bankkonto i ICA-banken. Anledningen till att vi valde ICA-banken var att vi från dem hade fått tydliga besked om att detta gick att göra utan personnummer (men med samordningsnummer) och att man kunde öppna bankkonto utan föräldrars medgivande om man fyllt 16 år.

Samordningsnummer

Första dagen i Sverige ansökte vår student också om samordningsnummer hos Skatteverket. Eftersom vår student inte fyllt 18 år undertecknade vi värdföräldrar ansökan, vilket de godtog. Handläggning för att få samordningsnummer är normalt 4 veckor enligt Skatteverket.

Telefonabonnemang

Vi lyckades dock inte öppna telefonabonnemang i studentens eget namn utan valde att öppna ett enklare telefonabonnemang (Student & Ungdom) på Hallon åt vår student. Vi står för abonnemangskostnaden åt studenten. Anledningen till at det int gick att öppna abonnemang i hennes namn var att det krävdes bank-ID.

Bank-ID

Vi har fått besked om att det inte går att få bank-ID utan svenska personnummer. Det räcker alltså inte med samordningsnummer. Utan bank-ID kannan heller inte ha Swish, vilket gör det rätt krångligt att hantera småsummor i Sverige idag.

Busskort

Ytterligare ett tips är att kolla med skolan om de kan tillhandahålla ett busskort till studenten på motsvarande sätt som skolor gör för elever som bor långt från skolan. 

Sä här säger Rotary Youth Exchange Handbook:

Avråd föräldrar eller vårdnadshavare från att besöka sina barn under utbytet. Ett besök kan utlösa eller intensifiera hemlängtan och sätta tillbaka assimileringen i den nya kulturen.

Betona att både värddistriktet och klubben måste godkänna alla besök innan det äger rum. 

Om föräldrar eller vårdnadshavare planerar att besöka, rekommenderar vi starkt att de gör det under de sista två månaderna av utbytet. De bör aldrig besöka under helgdagar, eftersom dessa firanden erbjuder en viktig kulturell upplevelse för studenten och en chans för värdfamiljer att involvera studenten i speciella evenemang.

Föräldrars besök

Sä här säger Rotary Youth Exchange Handbook:

Avråd föräldrar eller vårdnadshavare från att besöka sina barn under utbytet. Ett besök kan utlösa eller intensifiera hemlängtan och sätta tillbaka assimileringen i den nya kulturen.

Betona att både värddistriktet och klubben måste godkänna alla besök innan det äger rum. 

Om föräldrar eller vårdnadshavare planerar att besöka, rekommenderar vi starkt att de gör det under de sista två månaderna av utbytet. De bör aldrig besöka under helgdagar, eftersom dessa firanden erbjuder en viktig kulturell upplevelse för studenten och en chans för värdfamiljer att involvera studenten i speciella evenemang.

Vad är ettårsutbytet?

Studenten 

Önskemål